LIÊN HỆ

Open99 Group - Mai Linh Đông Đô trở thành nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường dài, thương mại xuất nhập khẩu tốt nhất Việt Nam, đem lại giá trị tối ưu cho khách hàng, xây dựng bộ máy chuyên nghiệp, công nghệ hóa trong công tác điều hành để tối đa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Mai Linh Đông Đô (MLDD) Logistics tạo dựng thương hiệu bằng hình thức tạo ra giá trị, đưa hình ảnh của doanh nghiệp đến gần hơn với khách hàng. Sự kết nối chặt chẽ giữa khách hàng và doanh nghiệp chính là nguồn động lực to lớn đối với MLDD Logistics.