DỊCH VỤ

MAI LINH ĐÔNG ĐÔ cung cấp dịch vụ, thủ tục kê khai hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại các của khẩu trên toàn quốc: Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hồ Chí Minh,  Đà Nẵng, Quy Nhơn,…. Các dịch kê khai hải quan mà chúng tôi cung cấp:

 • Dịch vụ thủ tục hải quan hàng nhập khẩu
 • Dịch vụ thông quan nhập khẩu hàng hóa kinh doanh
 • Dịch vụ hải quan nhập khẩu hàng gia công
 • Dịch vụ thông quan nhập khẩu hàng phi mậu dịch
 • Dịch vụ hải quan nhập khẩu sản xuất xuất khẩu
 • Dịch vụ thông quan nhập hàng khu chế xuất
 • Dịch vụ hải quan tạm nhập tái xuất
 • Dịch vụ thủ tục hải quan hàng xuất khẩu:
 • Dịch vụ hải quan xuất khẩu kinh doanh
 • Dịch vụ thông quan xuất khẩu phi mậu dịch
 • Dich vụ hải quan xuất khẩu hàng gia công
 • Dịch vụ thông quan xuất khẩu sản xuất
 • Dịch vụ hải quan xuất khẩu khu chế xuất
 • Dịch vụ thông qua tạm xuất tái nhập