DỊCH VỤ

Mai Linh Đông Đô cung cấp dịch vụ hàng quá cảnh

  • Dịch vụ hàng quá cảnh từ các cảng của Việt Nam sang Cambodia, Lào và ngược lại bằng đường bộ qua các cặp cửa khẩu quốc tế như Mộc Bài / Bavet, Hoa Lu / Trapeang Sre, Xa Mát / Trapeang Plong Pir giữa Việt Nam và Cambodia; Cầu Treo / Namphao, Lao Bảo / Huoi Ka’ki giữa Việt Nam và Lào.
  • Dịch vụ hàng xuất / nhập từ Việt Nam sang Cambodia, Lào bằng đường bộ.
  • Dịch vụ gom hàng lẻ (Consolidation) hàng tuần từ  Việt Nam sang Phnompenh.
  • Dịch vụ giao nhận hàng với các điều kiện Ex-work, Door-to-door, DDP hoặc DDU tại Phnompenh.
  • Xuất / nhập khẩu ủy thác tại Cambodia.

Logistics - Vận tải

Dịch vụ logistics cho hàng xuất – nhập khẩu

Khai thuê Hải quan

Tư vấn và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu

Giao nhận hàng triển lãm và công trình

Giao nhận hàng hóa tận nhà (door to door services)

Gom hàng lẻ xuất khẩu và chia hàng lẻ nhập khẩu qua kho CFS

Đóng gói bao bì, đóng kiện các loại hàng hóa

Thủ tục chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa (C/O )

Bảo hiểm, hun trùng , kiểm văn hóa …

Xuất / nhập khẩu ủy thác

Hàng chuyển cảng nội địa.

Làm thủ tục cho hàng quá cảnh đi Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc và các nước trong khu vực.